HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Dit is het archief.

Staat u al ingeschreven bij Woningstichting Putten?

7 april 2016

Wist u dat:    

 • Er per 1 juli 2016 veranderingen komen in de woonruimteverdeling?
 • Iedereen die in de regio Noord-Veluwe in een zelfstandige huurwoning woont en zich uiterlijk op 30 juni 2016 bij ons inschrijft als woningzoekende, een groot voordeel heeft?      
 • U de jaren dat u als huurder op uw huidige adres woont mag gebruiken als reeds opgebouwde inschrijfduur?
  Bijvoorbeeld: U wilt in de toekomst graag in een appartement in het centrum wonen, waardoor u de regie over uw leven zo lang mogelijk in eigen handen kunt houden.      
 • Deze voordeelregel ook geldt als u in een koopwoning woont?      
 • Er vele jaren inschrijfduur nodig zijn om voor een sociale huurwoning in aanmerking te komen?      
 • U zich ook uit voorzorg kunt inschrijven? 
  Bijvoorbeeld: Als u in de toekomst graag in een appartement in het centrum wilt wonen, waarmee u de regie over uw leven zo lang mogelijk in eigen handen kunt houden.      
 • De voordeelregel (zonder uitzonderingen) voor de woonduur echt na 30 juni 2016 stopt. Daarna wordt u ingeschreven vanaf de dag dat u zich als woningzoekende meldt.      
 • Dat er vanaf 1 juli jaarlijks € 15,- inschrijfgeld in rekening gebracht wordt?      
 • Ingeschreven woningzoekenden voortaan ook inschrijfgeld gaan betalen op de betreffende inschrijfdatum, maar niet met terugwerkende kracht?     

  Ik sta al ingeschreven. Moet ik zelf iets doen?    
 • Nee, De bestaande inschrijvingen worden door de WSP omgezet naar het nieuwe systeem.      
 • Iedere woningzoekende ontvangt eind juni een email of brief met uitleg over de website, inloggegevens en het (toekomstige) inschrijfgeld.      
 • Woningen worden passend toegewezen. Zorg er dus voor dat alle persoonsgegevens (inkomen, huishoudgrootte) juist zijn!  

U kunt u inschrijven via onze website http://www.wsputten.nl/inschrijven/page.html of een aanvraagformulier aanvragen via 0341-3757405 of kom gerust even bij ons langs. 
 
Wij staan graag tot uw dienst!

 

Meer gemak voor woningzoekenden

4 april 2016

Inschrijven én een passende huurwoning vinden via de vernieuwde website van de samenwerkende woningcorporaties op de Noord-Veluwe!

Er komen wijzigingen aan voor mensen die zoeken naar een sociale huurwoning op de Noord-Veluwe. Medio 2016 zetten deltaWonen, Omnia Wonen, UWOON en Woningstichting Putten een nieuwe stap in hun regionale samenwerking. Dan verschijnt hun vernieuwde gezamenlijke website www.hurennoordveluwe.nl met actueel aanbod, een nieuw uiterlijk, maar vooral, met meer gebruiktsgemak voor woningzoekenden.

Eén loket voor inschrijven, geschikte woningen zoeken en reageren op een passende woning
Inschrijven als woningzoekende, zoeken in het totale woningaanbod met een persoonlijk zoekprofiel, reageren op passende huurwoningen" het kan vanaf 28 juni 2016 allemaal via www.hurennoordveluwe.nl. In plaats van wekelijks, publiceren de woningcorporaties dagelijks de vrijkomende sociale huurwoningen op deze website. Woningzoekenden kunnen dan ook iedere dag reageren op beschikbare woningen. Zij kunnen een persoonlijk zoekprofiel aanmaken en krijgen een e-mail zodra er een geschikte woning beschikbaar is. Om teleurstellingen te voorkomen kunnen woningzoekenden verder alleen reageren op passend aanbod. Dus alleen op huurwoningen met een huurprijs die past bij hun inkomen.

Loting en jaarlijks inschrijfgeld 
De vernieuwde website maakt het ook mogelijk om een beperkt deel van de huurwoningen toe te wijzen via loting. Dit biedt meer kansen aan mensen die op een kortere termijn een huurwoning nodig hebben, maar pas kort inschrijfduur hebben opgebouwd. Een andere reeds aangekondigde wijziging betreft het invoeren van inschrijfgeld: een inschrijving als woningzoekende kost vanaf 28 juni 2016 jaarlijks 15 euro. Nieuwe woningzoekenden betalen dit direct bij inschrijving. Staat u al ingeschreven dan betaalt u het inschrijfgeld vanaf heden op uw inschrijfdatum. Inschrijfgeld wordt niet met terugwerkende kracht berekend. Alle ingeschreven woningzoekenden ontvangen jaarlijks een herinnering om hun inschrijving te verlengen. 

Persoonlijk bericht voor ingeschreven woningzoekenden
Reeds bestaande inschrijvingen van woningzoekenden bij één van de corporaties, worden automatisch overgezet naar het nieuwe systeem. Deze mensen ontvangen op 28 juni 2016 bericht om hun inschrijving te activeren, met een uitleg over de website, hun inloggegevens en het (toekomstige) inschrijfgeld. 

Overgangsregeling tot en met 30 juni 2016
Voor mensen die al zelfstandig in een (legale) huur- of koopwoning wonen in de regio Noord-Veluwe, is 30 juni 2016 een belangrijke datum. Schrijven zij zich uiterlijk die dag in als woningzoekende, dan mogen zij de woonduur op hun huidige adres gebruiken als opgebouwde inschrijfduur. Daarna vervalt de overgangsregeling en geldt alleen de daadwerkelijke inschrijfdatum voor het opbouwen van inschrijfduur.

Apart inschrijven voor een huurwoning in Epe, Heerde of Hattem
Woningcorporatie Triada neemt geen deel aan de regioale website. Mensen die een huurwoning zoeken in Epe, Hattem of Heerde, moeten zich inschrijven bij Triada. 


Kom in september naar het Huurdersfestival

De Woonbond organiseert in 2018 hét grote Nederlandse Huurdersfestival! Het festival vindt plaats op zaterdag 29 september in de Rijtuigenloods in Amersfoort en is dé plek voor huurders in alle soorten en maten. Lees meer

1 juni 2018


31-10-2016

Stef Blok Minister voor Wonen en Rijksdienst


'Mijn belangrijkste taak is de woningmarkt weer vlot trekken, zowel in de huur- als koopsector. Door zekerheid te bieden werk ik aan het herstel van vertrouwen. Zekerheid over de blijvend lagere overdrachtsbelasting en over de hypotheekrenteaftrek. In de sociale huur pak ik het scheefwonen aan door de huren meer marktconform te maken, zodat meer mensen doorstromen en er meer ruimte komt voor mensen met een smalle beurs. Voor deze groep is de sociale huur bedoeld. Zij kunnen ervan op aan dat overheid met de huurtoeslag de huren betaalbaar houdt. Daarnaast werk ik er als minister voor de Rijksdienst aan dat die overheid kleiner en efficiënter wordt, zodat we met een minimum aan middelen het maximale voor burgers en bedrijven bereiken'.

Meer doorstroming in de huursector

Sociale huurwoningen zijn er voor mensen die niet zelf in betaalbare woonruimte kunnen voorzien. Maar het aanbod aan sociale huurwoningen is wel een half miljoen groter dan de doelgroep. Daarom pak ik het scheefwonen aan. Het inkomen gaat een rol spelen bij het bepalen van de huur zodat hogere inkomens zoveel mogelijk doorstromen naar een koop- of een huurwoning op de vrije markt. Zo komt er meer ruimte voor starters en mensen met lage inkomens. De maximale huurprijs wordt gebaseerd op de WOZ-waarde van een woning, als vervanging voor het ingewikkelde puntensysteem. Woningbouwcorporaties gaan zich weer concentreren op hun kerntaak. Gemeenten krijgen daarbij meer invloed.

De woningmarkt weer op gang

Ik sta voor goed wonen. Voor mensen die willen kopen, huren of verhuizen moet het slot van de woningmarkt. Dat is goed voor de woningbouw en de Nederlandse economie. Het kabinet blijft het eigen woningbezit stimuleren. Voor kopers blijft de aftrek van de hypotheekrente daarom gegarandeerd, mits de hypotheek volledig wordt afgelost. Wel wordt de maximale aftrek voor iedereen langzaam omlaag gebracht. De overdrachtsbelasting wordt permanent verlaagd tot 2 procent en de rente op een eventuele restschuld blijft 10 jaar aftrekbaar. Door duidelijkheid en zekerheid te bieden werk ik aan het herstel van vertrouwen.


 13-07-2016 AD

Huurwoning duurder, lasten koophuis dalen

 

Huizenbezitters zagen hun woonlasten de afgelopen drie jaar met acht procent dalen. Huurders zagen hun woonlasten in die periode met acht procent stijgen. Dat blijkt uit de Financieel Fit Barometer van ING. 

Het volledig bericht lees hier.


Deze week gepubliceerd op

Rijksoverheid.nl

24 juni 2016

Nieuwsberichten

Nieuwsberichten over het onderwerp Huurwoningen

Evaluatie: Verhuurderheffing laat woningcorporaties volop ruimte voor investeringen

21 juni 2016, 09:21

 Bestedingsruimte woningcorporaties goed voor kwart miljoen nieuwe huurwoningen

21 juni 2016, 09:29

                    

Het kabinet gaat het mes in de huurtoeslag zetten

24 mei 2016

De regering vindt dat de kosten van de huurtoeslag uit de hand lopen. 

Bezuinigen is onontkoombaar. 

Een lastige opgave, want datzelfde kabinet maakt zich ook zorgen over de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. 

Welke mogelijkheden liggen er voor de overheid?


Ouderen kunnen huurtoeslag kwijtraken

Ouderen kunnen huurtoeslag kwijtraken
Voor AOW’ers komt er een lagere vermogens grens. Het gaat om ouderen met een individueel inkomen van minder dan 20 duizend euro per jaar. Zij raken vanaf 2016 een extra vrijstelling voor vermogen kwijt en gaan dan eventueel vermogensheffing betalen. De consequenties zijn het grootst voor ouderen met huurtoeslag.

Verlies huurtoeslag
Als zij op 1 januari 2016 meer spaargeld hebben dan belastingvrij is toegestaan, verliezen zij het recht op huurtoeslag volledig. Dat kan hun duizenden euro’s per jaar gaan kosten. Per persoon mag iemand 21.437 euro aan vermogen hebben, op 1 januari 2016. Voor twee partners is dat 42.874 euro.

Zorgtoeslag
Ook de zorgtoeslag kan hierdoor minder worden, ook al daalt die geleidelijk.

Vermogen
Bij vermogen gaat het niet alleen om spaargeld, maar ook om beleggingen of een recreatiewoning.
Wie wil berekenen wat dat gaat betekenen, kan dat op de site van de belastingdienst doen naar de site >>


Grote lokale verschillen in bijkomende woonlasten

Er zijn grote lokale verschillen in bijkomende woonlasten die huurders betalen. 

Het goedkoopst zijn huurders (meerpersoonshuishoudens) uit in Nijmegen en Nederweert (€ 340,- per jaar) en het duurst in Midden Delfland (€ 1.011,-). Dat is een verschil van € 55,- per maand.

 Lees meerover Grote lokale verschillen in bijkomende woonlasten

12 mei 2016

Sociale corporatiewoningen verdwijnen in rap tempo

Dagelijks verdwijnen er gemiddeld 119 sociale huurwoningen met een huurprijs 

onder de liberalisatiegrens (€ 710,68) bij corporaties. De Woonbond slaat alarm.

 Lees meerover Sociale corporatiewoningen verdwijnen in rap tempo

3 mei 2016

Het ideaal van de koopwoning

Volgens Van der Horst is Nederland altijd een huurdersland geweest, maar heeft de overheid er in de jaren tachtig en negentig alles aan gedaan om er een land van huiseigenaren van te maken. Regelingen die drempels opwierpen voor kopers werden afgeschaft. Om een woning te kopen was sparen of eigen geld meebrengen niet langer nodig. Het werd mogelijk meer te lenen dan de waarde van je woning, en de hypotheek die je daarbij afsloot kon ook nog eens "aflossingvrij" zijn. Banken ontwikkelden allerlei hypotheekvormen die de renteaftrek maximeerden. Gestimuleerd door de overheid werd eigen woningbezit de norm. Wie bleef huren terwijl hij had kunnen kopen werd gezien als een "dief van de eigen portemonnee". Dat Nederland net -onder de regeringen Lubbers- een ineenstorting van de woningmarkt achter de rug had, verdween uit het collectieve geheugen.

Koophuis blok aan je been

Van der Horst meent dat de tijd nu rijp is voor een terugkeer naar Nederland Huurdersland . ´Inmiddels is gebleken dat je – net als in de jaren tachtig – op een huis ook kunt verliezen, dat het van aanjager van je welvaart ineens een blok aan je been kan worden. Aflossingsvrije hypotheken zijn verboden. Banken mogen niet langer méér financieren dan de waarde van het huis. Een invloedrijke commissie onder oud-bankier Wijffels heeft zelfs geadviseerd om een huis niet meer voor 100% financierbaar te maken. Laat potentiële kopers eerst maar eens sparen. Dat maakt Nederland opnieuw tot een land van huurders.’

Veel te weinig huurhuizen

Alleen: die huurhuizen zijn er veel te weinig. ‘Voor een woningwetwoning moeten lager betaalden tegenwoordig net zo lang in de rij staan als in de jaren vijftig, mede omdat de woningbouwcorporaties zo ontzettend veel appartementen hebben afgebroken onder het mom dat er geen vraag naar zou bestaan. Tegelijkertijd maakt de regering Rutte II het huren onnatuurlijk duur, met allerlei krankzinnige maatregelen zoals die aan de bewoners doorberekende belasting van 1,7 miljard en dat gedoe met "scheefwoners". Van der Horst vindt dat de overheid de problemen op de woningmarkt op een heel andere manier moet bestrijden.´Wat wij nu nodig hebben is een groot nationaal programma voor het bouwen van huurwoningen’.

  

 


 Actie tegen verhuurderheffing
 Verzamelen bij restaurant 'Paviljoen Malieveld' in Den Haag           
 Dinsdag 5 juli om 12.15 uur
  


Kom in actie tegen belasting op sociale huur

Binnenkort evalueert de Tweede Kamer de verhuurderheffing. Wij willen dit moment aangrijpen om een krachtig huurdersgeluid laten horen. Doet u mee?
       
Op dinsdag 5 juli verzamelen we om 12:15 uur bij Paviljoen Malieveld aan de Koekamplaan 6 in Den Haag. Vanaf daar lopen we langs het ministerie van Financiën om bezwaar te maken tegen de verhuurderheffing. 

Dat doen we door met een groep huurders symbolisch bezwaarschriften in te leveren. Daarna gaan we in een korte protestmars naar Het Plein om de Tweede Kamerleden op te roepen deze belasting op sociale huur af te schaffen.
       
Met deze prikactie willen we een duidelijk signaal laten horen aan de politiek. De verhuurderheffing is een onrechtvaardige belasting waar huurders de dupe van zijn. Deze huurdersbelasting moet van tafel.
       
Wij moeten de gemeente laten weten hoeveel mensen meedoen aan de actie.  Ook willen we u op de hoogte kunnen houden als er iets verandert in de planning van deze actie. Laat daarom weten of u erbij bent op 5 juli.

 
 Ja, ik doe  mee.           Ik kom op 5 juli naar Den Haag 

gebruik dan de naam voor organisatie, waaronder uw plaatst valt.

Huurdersorganisatie Putten

   


Belastingdienst mag inkomensgegevens huurders niet delen    


Lees hier verder.

Minister Blok loodst huurwet door de Tweede Kamer

De Tweede Kamer heeft dinsdag ingestemd met de plannen voor meer doorstroming op de huurmarkt.

De Tweede Kamer heeft om veel aanpassingen van het wetsvoorstel gevraagd. Maar uiteindelijk kreeg minister Stef Blok (Wonen) een ruime meerderheid.

Blok werkte een andere manier uit voor de berekening van de huurprijzen. Zo kunnen huurders die meer verdienen dan de zogenoemde toewijzingsgrens, volgend jaar een huurverhoging krijgen van 4 procent plus inflatie. De toewijzingsgrens is in 2016 een jaarinkomen van boven de 39.874 euro.

Scheef-wonende gepensioneerden worden van bovenstaande maatregel uitgezonderd. Ook scheef-wonende gezinnen vanaf vier leden krijgen deze verhoging niet. Lees hier verder.

Meer huurders komen moeilijk rond 

Foto: ANP

Gepubliceerd: 14 april 2016 11:17


  

Laatste update: 14 april 2016 14:28


Voor steeds meer huurders is het moeilijk om elke maand de huur en andere kosten voor levensonderhoud op te brengen. 

Een half miljoen huurders (18 procent) kan met moeite aan de verplichtingen voldoen. Sinds 2012 is dit met 5 procent gestegen, blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL).

Het planbureau onderzocht hoeveel huishoudens een zogeheten betaalrisico hebben: het risico dat een huishouden op een gegeven moment de maandelijkse woonlasten niet meer kan betalen, omdat hun inkomen ontoereikend is.

De problemen zijn minder groot bij eigenaren van een koopwoning. Vorig jaar had 3 procent moeite om de maandelijkse woonlasten te voldoen. Het zijn volgens het PBL vooral de absolute minima die in de knel zitten.

In 2015 dreigde bijna de helft van alle huurtoeslaggerechtigden met een inkomen onder het sociale minimum in de betalingsproblemen te komen.

Huurtoeslag

Uit de cijfers blijkt dat mensen die huurtoeslag krijgen, minder moeite hebben. Toch is dit percentage (11 procent) wel verdubbeld ten opzichte van 2012.

De oorzaak is volgens het planbureau voor een deel door beleidsveranderingen: huurders betalen een groter deel van de huur zelf en corporaties hebben de mogelijkheid om de huren sterker te laten stijgen dan de inflatie.

''Door de hard gestegen huren zitten steeds meer huurders in de knel'', reageert directeur Ronald Paping van de Woonbond op de cijfers.

Vanaf 2013 konden de huren ver boven inflatie stijgen. ''Het aantal huurders dat daardoor met armoede kampt, is hierdoor hard toegenomen.'' De Woonbond roept verhuurders op prioriteit te maken van de betaalbaarheid van de huren.

Praktijk

Een woordvoerder van minister Stef Blok zegt dat het maar de vraag is of meer huurders moeilijker rondkomen. De praktijk laat volgens de zegsman juist een positieve ontwikkeling zien.

Het PBL-onderzoek is een modelmatige doorrekening van aannames van wat mensen kwijt zijn aan verschillende uitgaven voor levensonderhoud. Maar het onderzoek zegt niets over hoeveel mensen daadwerkelijk betalingsproblemen hebben.

Deze week meldde brancheorganisatie van woningcorporaties Aedes nog dat voor het tweede jaar op rij het aantal huisuitzettingen door betalingsproblemen is gedaald. Dat komt juist door vroegtijdig ingrijpen zodat schulden zich niet opstapelen, zegt de woordvoerder.

Bovendien heeft het kabinet honderden miljoenen euro's extra uitgetrokken voor de huurtoeslag. Daarmee worden de laagste inkomens gecompenseerd voor eventuele huurverhogingen.

Betalingsproblemen huurders 

Bekijk hieronder hoe veel huurders moeite hebben met het betalen van hun huur.

Door: ANP


Kan ik de te veel betaalde huur terugkrijgen?

Ik las dat de Belastingdienst onrechtmatig gegevens heeft verstrekt over inkomens van huurders.

 Ook ik heb drie jaar lang te veel betaald, zeker € 450.

 Kan ik de te veel betaalde huur nu terugkrijgen?

4 februari 2016

 

Belastingdienst deelde ten onrechte inkomensgegevens van huurders

De Belastingdienst heeft de afgelopen drie jaar inkomensgegevens van huurders verstrekt aan verhuurders, terwijl de wettelijke grondslag hiervoor ontbrak. 

Dat blijkt vandaag uit een uitspraak van de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. 

Lees meer over Belastingdienst deelde ten onrechte inkomensgegevens van huurders 

3 februari 2016

Minister Blok   

Blok wijkt te veel af van Sociaal Huurakkoord

11 januari 2016

Minister Blok neemt het Sociaal Huurakkoord dat Aedes en Woonbond in 2015 sloten, deels over. Helaas wijkt de minister op belangrijke punten af van het Sociaal Huurakkoord. De Woonbond heeft zich daar in een reactie op het wetsvoorstel kritisch over uitgesproken. De Tweede kamer moet het wetsvoorstel nog bespreken.

Lees meer. 

Betaalbaar huren

 8 januari 2016   Huurtoeslag succesvol instrument betaalbaarheid

Uit onderzoek door het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) blijkt de huurtoeslag een efficiënt middel om betaalrisico’s voor huurders met de laagste inkomens te voorkomen. Lees meer.

Grootste koopkrachtstijging in 10 jaar 

voor meeste huishoudens


 Als jij een huurwoning hebt, neem dan even de tijd dit te lezen.

Gezien het belang hiervan verzoeken wij jullie dit ook buiten Facebook om te verspreiden. 

Heel veel mensen met lage inkomens hebben geen Facebook en veel niet eens internet

omdat ze dat niet kunnen betalen. 

Verwijs deze mensen naar een juridisch loket, andere hulpdienst of help ze zelf.

'Huur in Nederland kan tot wel 200 euro omlaag!

Zeker tienduizend Nederlandse huurders hebben vanaf donderdag recht op een lagere huur. 

Door de invoering van een nieuw puntensysteem van huurwoningen loopt het voordeel op

tot wel 200 euro per maand. De nieuwe berekening gaat in per 1 oktober. 

Een aantal grote corporaties in de Randstad 

heeft aangekondigd de huren van circa tienduizend bewoners te verlagen. 

Of andere corporaties volgen is onzeker, want ze zijn niet verplicht de huurders actief

te benaderen. De Woonbond adviseert mensen daarom zelf uit te rekenen of hun huur omlaag kan.

Zeer waarschijnlijk is dit niet bij de WSputten van toepassing!

Maak van Nederland weer een huurdersland

Meer doorstroming in de huursector

Huursombenadering aangepast, huurverhoging gematigd

Minister Blok kiest ervoor om de huursombenadering aan te passen. 

Pas op 1 januari 2017 wordt de huursombenadering ingevoerd zoals afgesproken in het Sociaal Huurakkoord. 

Tot die tijd mag de huursom niet verder stijgen dan 0,4% boven inflatie. Wel blijft de inkomensafhankelijke huurverhoging in 2016 van kracht. 

Dit blijkt uit de bespreking van de Wet Doorstroming Huurmarkt in de Tweede Kamer.

5 februari 2016

lees meer

Wat er in de nieuwe huurwet staat 

De Tweede Kamer is op 9 februari 2016 akkoord gegaan met verschillende plannen van minister Stef Blok voor de huurmarkt. De veranderingen op een rij.

Vanaf volgend jaar moet er geleidelijk een einde komen aan de verschillende prijzen voor vergelijkbare sociale huurwoningen.  Lees hier verder.

Minister Blok over begroting Wonen en Rijksbegroting 2016
Het ideaal van de koopwoning

Volgens Van der Horst is Nederland altijd een huurdersland geweest, maar heeft de overheid er in de jaren tachtig en negentig alles aan gedaan om er een land van huiseigenaren van te maken. Regelingen die drempels opwierpen voor kopers werden afgeschaft. Om een woning te kopen was sparen of eigen geld meebrengen niet langer nodig. Het werd mogelijk meer te lenen dan de waarde van je woning, en de hypotheek die je daarbij afsloot kon ook nog eens "aflossingvrij" zijn. Banken ontwikkelden allerlei hypotheekvormen die de renteaftrek maximeerden. Gestimuleerd door de overheid werd eigen woningbezit de norm. Wie bleef huren terwijl hij had kunnen kopen werd gezien als een "dief van de eigen portemonnee". Dat Nederland net -onder de regeringen Lubbers- een ineenstorting van de woningmarkt achter de rug had, verdween uit het collectieve geheugen.

Koophuis blok aan je been

Van der Horst meent dat de tijd nu rijp is voor een terugkeer naar Nederland Huurdersland . ´Inmiddels is gebleken dat je – net als in de jaren tachtig – op een huis ook kunt verliezen, dat het van aanjager van je welvaart ineens een blok aan je been kan worden. Aflossingsvrije hypotheken zijn verboden. Banken mogen niet langer méér financieren dan de waarde van het huis. Een invloedrijke commissie onder oud-bankier Wijffels heeft zelfs geadviseerd om een huis niet meer voor 100% financierbaar te maken. Laat potentiële kopers eerst maar eens sparen. Dat maakt Nederland opnieuw tot een land van huurders.’

Veel te weinig huurhuizen

Alleen: die huurhuizen zijn er veel te weinig. ‘Voor een woningwetwoning moeten lager betaalden tegenwoordig net zo lang in de rij staan als in de jaren vijftig, mede omdat de woningbouwcorporaties zo ontzettend veel appartementen hebben afgebroken onder het mom dat er geen vraag naar zou bestaan. Tegelijkertijd maakt de regering Rutte II het huren onnatuurlijk duur, met allerlei krankzinnige maatregelen zoals die aan de bewoners doorberekende belasting van 1,7 miljard en dat gedoe met "scheefwoners". Van der Horst vindt dat de overheid de problemen op de woningmarkt op een heel andere manier moet bestrijden.´Wat wij nu nodig hebben is een groot nationaal programma voor het bouwen van huurwoningen’.

 

E-mail
Info