HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Nieuws van de Huurdersorganisatie.

Een nieuw lid is er bij de huurders organisatie aangesloten.

lees meer;

Een fijn huis in een veilige en schone woonomgeving

Als Woningstichting hechten wij belang aan goed woongenot. En dan niet alleen in de betekenis van een prettig en comfortabel huis, maar ook een veilige en schone woonomgeving en het hebben van een rustig woonplezier zijn belangrijk.

In de folder 'Huren en buren' kunt u lezen wat we onder woongenot verstaan en wat u zelf kunt doen als dit verstoord wordt of als u overlast ervaart. Lukt het ondanks uw inspanningen niet om de verhoudingen tussen u en uw buurtgenoten te verbeteren of een probleem op te lossen, neem dan contact op met buurtbemiddeling.

Buurtbemiddeling

Net als in de meeste gemeenten in Nederland is sinds enige jaren de inzet van buurtbemiddeling in Putten mogelijk. De gemeente heeft samen met WSP een overeenkomst gesloten met Welzin uit Amersfoort. Welzin is een brede organisatie die in meerdere gemeenten actief is en dus veel ervaring heeft met de inzet van getrainde vrijwilligers.  Buurtbemiddeling is een beproefd middel dat ingezet kan worden als het woongenot wordt verstoord en je er als buren of buurtgenoten samen niet meer uitkomt. Of wanneer de emoties te hoog oplopen, waardoor een goed gesprek niet meer lukt. Wilt u meer weten over de inzet van buurtbemiddeling? Klik hier.

Leefbaarheid en Welzijn

Naast een veilige en schone woonomgeving is het belangrijk dat mensen naar elkaar omkijken. 'Participatiemaatschappij'  is inmiddels al lang geen nieuw woord meer, bovendien is het samen leven in een buurt van alle tijden. Opletten of het goed gaat bij de buren die op leeftijd zijn, even een boodschapje meenemen. Op de kinderen van buurtgenoten passen, gezellig een verhaaltje voorlezen. Allerlei kleine hand- en spandiensten die het leven veraangenamen en het bestaan eenvoudiger maken en soms heel vanzelfsprekend zijn. Maar wat als dat niet zo is? Als er hulp nodig is en men de weg niet weet?

Neem dan gerust contact op met Welzijn Putten. Bijvoorbeeld voor de klussendienst, maaltijdvoorziening, ontmoetingsactiviteiten of veel meer. Welzijn Putten zit in Stroud en is dagelijks te bereiken via
0341-357078.

Huurders van WSP die om gezondheidsredenen problemen hebben met tuinonderhoud of bijvoorbeeld bij grootonderhoud bij het leeghalen van de zolder, kunnen een beroep doen op de vrijwilligers van Welzijn Putten.

Persoonlijk contact

Om te weten wat er leeft bij onze huurders, gaan we graag met hen in gesprek. Bijvoorbeeld om van hen te horen hoe de kwaliteit van de woningen is, of de woonomgeving goed is of dat er verbeterpunten zijn. De bewoners zijn tenslotte de ervaringsdeskundigen. Maar natuurlijk staan wij altijd open voor een gesprek als de bewoners dat graag willen. 

Suggesties

Heeft u ideeën of suggesties die de leefbaarheid in uw straat of buurt ten goede komen? Laat het ons vooral weten! Een voorbehoud is wel dat het binnen de strakke wet- en regelgeving past. 


WSP Prestatieafspraken 2021

Woningstichting Putten, Huurderorganisatie Putten en Gemeente Putten hebben op donderdag 10december 2020 de prestatieafspraken 2021 ondertekend. De drie partijen maken jaarlijks afspraken om met elkaar te zorgen voor goed en betaalbaar wonen in Put…

De prestatieafspraken voor 2019 kunt u hier inzien.  De Huidige politiek.

Welke raakvlakken hebben ze met Huurders Organisatie Putten?

Deze vragen willen wij graag beantwoord hebben tijdens de vergadering van H.O. Putten. 

lees meer.


Expertbijeenkomst over Wonen en Zorg

Heeft u ervaring met het thema Wonen en Zorg in prestatieafspraken? Dan bent u van harte welkom bij een bijeenkomst voor huurders- en belangenorganisaties op donderdag 26 januari van 17.30 tot 20.00 uur in Utrecht. Uw input wordt meegenomen in een landelijke handreiking voor woningcorporaties en gemeenten.

In samenwerking met de Woonbond organiseren Platform31 en KCWZ (Kenniscentrum Wonen–Zorg van Aedes en Actiz) deze expertbijeenkomst. De bijeenkomst is speciaal bedoeld voor huurdersorganisaties, ouderenorganisaties en WMO-raden. Heeft u contacten bij een ouderenorganisatie of WMO-raad? Nodig hen dan gerust uit om met u mee te gaan.


meer info en aanmelden 


De nieuwe bewonersavond komt eraan.(2021)

Met een presentje .

Wij van de huurdersorganisatie en Woningstichting Putten, willen er weer een leuke avond van maken.

ook?

Echter door corona zijn wij genoodzaakt om uit te wijken naar een later tijdstip verder in het jaar.

Gedacht werd aan april 2022

Hebt u misschien nog punten voor deze avond om te behandelen of te bespreken met de WSP en/of de Huurdersorganisatie Putten.

Laat het ons weten door middel van een briefje aan de secretaris van de huurdersorganisatie Putten (Wallenbergstraat 62 3882HC Putten). 

Of e-mail (huurdersorganisatie@hotmail.com).

Wij hopen weer op een grote opkomst van de bewoners.

         


Interessant  voor huurders Woningstichting Putten.

Er zijn onderwerpen waar alle huurders vroeg of laat mee te maken krijgen.

Denk aan de jaarlijkse huurverhoging, waarvoor bepaalde regels gelden.

Aan de wettelijke maximumhuurprijs voor huurwoningen, waar uw huur niet boven mag komen.

Vraag en antwoord

Huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten.

Woont u in een huurhuis? Dan krijgt u misschien huurtoeslag.

Hoe hoog de toeslag is, hangt af van uw huurprijs, uw inkomen, 

uw leeftijd en uw woonsituatie.

Is uw vermogen te hoog? 

Dan krijgt u geen huurtoeslag. 

     

Huurtoeslag vraagt u aan bij de Belastingdienst.


Huurbeleid van de Woningstichting Putten

Lees hier verder.


Controleer huurverhoging 


Prestatieafspraak en visie : Gemeente, Woningstichting Putten en de Huurdersorganisatie Putten.

Lees  hier verder.

indien u wens het gehele prestatie document te willen ontvangen.

stuur even een bericht met vermelding van uw e-mail adres.


Lagere woonlasten

Energiebesparing is voor de Woonbond en Huurders van de WSputten een belangrijk speerpunt. 

Energiebesparing kan bijdragen aan lagere of beheersbare woonlasten voor huurders, naast een gematigd huurbeleid en een goed werkende huur- of woontoeslag. 

Bovendien zorgt het voor een beter comfort en gezonder binnenmilieu. 

Door gericht energie te besparen in huurwoningen kunnen de woonlasten van huurders effectief worden beperkt.

 Als jij een huurwoning hebt, neem dan even de tijd dit te lezen.

Lees hier het bericht:

http://www.volkskrant.nl/…/huur-in-nederland-kan-tot-wel-2…/ 

Via deze pagina kun je het een en ander zelf uitrekenen met betrekking tot de door

jou te betalen huur: 

https://www.rijksoverheid.nl/…/puntensysteem-zelfstandige-w…

Via deze link kun je veel informatie vinden via de

huurcommissie:https://www.huurcommissie.nl/

 Ook bruikbare linken (woonbond) 

http://www.woonbond.nl/
https://www.huurcommissie.nl/…/huurprijscheck-zelfstandige…/
https://www.huurcommissie.nl/over-de-huurcommi…/publicaties/ (handleiding)

 

Update: 
Thysca Fender attendeerde ons op iets wat misschien niet voor iedereen vanzelfsprekend is.

Zodra je huurverlaging geregeld is, geef dit dan ook door bij de huurtoeslag. 


De gemeente Putten,heeft hier ook wat ideeën er over.

zie hier, "FACTSHEET GEMEENTE PUTTEN


E-mail
Info