HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

De slimme meter .


Wist u dat met het plaatsen van de slimme meter( eigenlijk een sluwe meter),

Uw energierekening met 10 % verhoogd word.( ten opzichte van oude meter)

en dit komt om dat nu ook de blinde stroom gemeten wordt en door berekend aan u!

Dit kon  nog niet met de oude meter, die ook nog steeds als nieuwe meter te leveren is.

Meer inzicht in energieverbruik met slimme meter

Vanaf 2015 krijgt elk huishouden een “slimme meter” aangeboden door de netbeheerder. 

Op 31 december 2020 moeten deze in minstens 80% van de Nederlandse huishoudens zijn vervangen door slimme meters. Dit komt omdat de vraag naar elektriciteit steeds groter wordt. Daardoor is het lastig om de spanning op het elektriciteitsnet gelijk te houden.

“Met ingang van 1 januari 2023 zal een verplichting voor alle kleinverbruikers gelden om een meter met minimaal twee aparte telwerken voor levering en teruglevering te hebben”, staat er namelijk in het Klimaatakkoord.

Een slimme meter is een digitale gas- en elektriciteitsmeter. 

Met zo’n slimme meter krijgen bewoners meer inzicht in hun energieverbruik. 

Dat helpt bij het besparen van energie.

De slimme meter kan op afstand worden uitgelezen. 

Alleen de netbeheerder mag dit doen. 

Zo kan de netbeheerder zes keer per jaar het energieverbruik doorgeven aan uw energieleverancier. 

Bewoners kunnen dan elke twee maanden zien hoeveel energie zij verbruikt hebben.

Meer inzicht in de meter

zie ook rechts het promo filmpje

         

Als een bewoner niet wil dat de slimmer meter op afstand wordt gelezen, 

dan kan deze functie uitgezet worden. 

De slimme meter kan ook worden geweigerd. 

De netbeheerder kan u vertellen wanneer er in uw buurt slimme meters worden aangeboden. 

Sinds 2012 worden deze meters al op kleine schaal geplaatst. 

In 2015 gaat dit op grotere schaal gebeuren omdat iedereen voor het einde van 2020 een aanbod voor een slimme meter moet hebben ontvangen. 

De netbeheerder is verantwoordelijk voor de aanleg en het onderhoud van het energienetwerk. 

U kunt uw netbeheerder vinden op www.eancodeboek.nl

Energieverbruiksmanagers, die u kunt aansluiten op de slimme meter, geven inzicht in uw verbruik 

en maken energie besparen makkelijker. 

Milieu Centraal heeft een speciale vergelijkingssite opgezet voor energieverbruiksmanagers, 

waarmee u inzicht krijgt in uw eigen energieverbruik.

De slimmeMeter rechten en plichten..

E-mail
Info