HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Diensten/ bewoners commissie.

De bewonerscommissie Oost en West bestaat uit de volgende leden:

Oost:                                                    West:

Voorzitter:
Mevr. T. Verbeek
van Lennepstraat 56
3881 WT   Putten
Tel: 353743

Algemeen Penningmeester:
Dhr. M.M.C. van der Steen
Groeneveltstraat 68
3882 XH   Putten
Tel: 370482

Secretaris: 
Mevr. C.van Meerveld
van Damhof 10
3881 KH  Putten
Tel: 358226

ere Lid: 
Dhr. B. Mol

Lid: 
Mevr. T. van Beek
Meidoornlaan 9
3881 EM   Putten
Tel: 352129

Lid: 
Vacant

Lid: 
Mevr. C.van Eck
Tollenstraat 36
3881 JT   Putten
Tel: 356150

Lid: 
Mevr. C. van Gijsbertsen
Schauwplein 90
3882 AV   Putten
Tel: 352134

Lid:  vacant

Lid: vacant

Lid:  

Mevr. A. Huizing

Wallenbergstraat 62

3382HC  Putten

Tel: 350329

Lid: 
Dhr. H. van Beekhoven
Groeneveltstraat 9
3882 XC   Putten
Tel: 355368

Nieuwe leden zijn:

H.van Beekhoven

Energie en welzijn beleidC. van Eck

Leefbaarheid en welzijnDe volgende vraagstukken hebben wij nog openstaan, kunt u ons daarmee helpen?

 - weet u misschien hoe wij de doorstroming op gang krijgen?

 - Moeten wij meer woningen verkopen?

 - Is de voorraad woning ook geschikt voor ouderen?

 - Vergeten wij de starters niet?

 - Blijft het wonen nog betaalbaar?

 - Vallen de middeninkomens tussen wal en het schip?

 

Wilt u hier met deze vragen mee discuteren.

Vul het gastenboek in en start de discussie onder het tabblad "Interessante links "

of stel uw antwoord beschikbaar via het contact formulier.

 

Namens de huurdersorganisatie Putten, alvast bedankt. 

U bent van harte welkom!

                                  

                   


 


 


 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

E-mail
Info