HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Disclaimer

 

Disclaimer voor http://hoputten.nl

www.hoputten.nl, hierna te noemen hoputten, verleent u hierbij toegang tot http://hoputten.nl en publiceert hier ter informatie en vermaak teksten, afbeeldingen en andere materialen voor particuliere, niet-commerciële doeleinden.

hoputten behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

Beperkte aansprakelijkheid

hoputten spant zich in om de inhoud van http://hoputten.nl zo vaak mogelijk te actualiseren en/of aan te vullen.

Ondanks deze zorg en aandacht is het mogelijk dat inhoud onvolledig en/of onjuist is.

Voor op http://hoputten.nl opgenomen hyperlinks naar websites of diensten van derden kan hoputten nimmer aansprakelijkheid aanvaarden.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij hoputten.

Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van hoputten, behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is.

Veilig omgaan met persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening leggen wij persoonsgegevens vast. Dit doen wij zorgvuldig, veilig en vertrouwd. Wij vinden het belangrijk dat onze huurders vertrouwen hebben in onze organisatie. Wij handelen daarom binnen de wettelijke kaders en nemen passende, organisatorische en beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens te beschermen. En dat eisen wij ook van partijen die persoonsgegevens (in onze opdracht) verwerken.

 Overig

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen. 

 

                            

 


 


 

 

E-mail
Info