HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Het energie label.


Huurders, energielabel en energie-index

Mensen die gaan verhuizen naar een huurwoning, hebben recht op een energielabel

van hun verhuurder.

Een zuinige woning krijgt meer huurpunten.

Voor de huurpunten wordt niet gekeken naar het vereenvoudigde energielabel,

maar naar de Energie-Index.

Deze index meet uitgebreider hoe energiezuinig een woning is.

Het huren van een woning met een groen energielabel heeft als voordelen dat

de energielasten lager zijn en het wooncomfort beter is.

Al hangt de energierekening ook af van hoe zuinig of onzuinig je zelf omgaat

met je verwarming, warm water en elektriciteit.

 

Energiezuinige woning en huurpunten

De energiezuinigheid van een huurwoning telt mee in het puntensysteem van het 

woningwaarderingsstelsel (wws).

Door de introductie van het vereenvoudigde

energielabel in januari 2015 zijn er verschillende manieren om de

energiezuinigheid mee te tellen.

 

De drie mogelijkheden zijn:

· De verhuurder heeft een (oud, uitgebreid) energielabel dat is geregistreerd

vóór 2015 en dat niet ouder is dan 10 jaar.

In dit geval bepaalt de labelklasse (A t/m G) het aantal huurpunten dat de verhuurder

mag doorrekenen in de maximale huur.

 

· De verhuurder na 1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd vóór 2015.

In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het Energie-Index getal.

De verhuurder heeft na 1 januari 2015 geen energielabel dat is geregistreerd

 

· vóór 2015 en ook geen Energie-Index.

In dit geval leidt de verhuurder de huurpunten af van het bouwjaar van de woning.

In veel gevallen betekent dit dat er minder huurpunten gerekend. 

 

Wilt u weten wat uw energielabel is? 

Check je voorlopig energielabel 

Per 1 Jan 2015 zijn bedrijven en eigen woning bezitter verplicht bij verhuur en verkoop

een energielabel opgave energielabel opgave te doen.

Zodat u tevens een beeld kunt vormen over wat we moeten doen, met verdere isolatie

en de kosten die hier mee te maken hebben.

 

 Bron: RVO.nl

Nieuw systeem energie labels ingewikkeld

De energiezuinigheid van een huurwoning wordt sinds 1 januari 2015 op een andere

manier uitgedrukt.

Het nieuwe systeem is behoorlijk ingewikkeld, bleek uit de workshops die

de Woonbond gaf aan huurders de afgelopen maanden.

De meeste deelnemers vonden het moeilijk te begrijpen dat het nodig was om zoveel

wijzigingen door te voeren.

Zij waren wel blij dat er voor het grootste deel van de huurders weinig verandert.

 

Cijfers in plaats van letters


In het woningwaarderingsstelsel (WWS) komt een tabel met cijfers in plaats van letters.

Deze cijfers geven de Energie-Index (EI) aan. Dit cijfer wordt bepaald door een

uitgebreide woningopname een precieze berekening, zoals de energie labels tot 2015

ook werden bepaald.

Hoe lager de EI, hoe zuiniger de woning. De reeds afgegeven energie labels van vóór

1 januari 2015 blijven tien jaar geldig na afgifte, en daarmee blijft de ‘oude’

WWS-tabel met letters A++ t/m G tot 2024 geldig.

Voor de meeste huurders verandert er dus niet zoveel.

 

Energiebeleid ingewikkelder


Als een woning energiezuiniger wordt gemaakt en de verhuurder wil een

huurverhoging doorvoeren, dan hebben huurder en verhuurder te maken

met een oud energielabel met een letter en de oude tabel uit het WWS en een nieuwe

Energie-Index met bijbehorende tabel in het WWS.

Het maken van energiebeleid wordt dus ook ingewikkelder

voor huurdersorganisaties en verhuurders.

 

Oude en nieuwe letters

Er blijft een verplichting om een huurder bij het ondertekenen van het huurcontract

een energielabel te overhandigen.

Dit mag een nog geldig ‘oud’ label zijn, of een nieuw energielabel (met letters A t/m G).

Het nieuwe energielabel wordt automatisch aangemaakt als een verhuurder

een Energie-Index laat maken, op basis van 10 kenmerken uit de berekening.

Daarmee zijn de nieuwe letters niet vergelijkbaar met de oude letters.

 

Standpunt Woonbond

De Woonbond had liever gewild dat het oude systeem voor de huursector zou blijven,

omdat het goed werkte en verhuurders heeft bijna 90 procent van de woningen

al hadden voorzien van een energielabel.

De Woonbond vindt het nieuwe systeem ingewikkeld.

De Tweede Kamerleden hadden echter veel kritiek op het systeem van energie-labelen

en wilden het makkelijker maken voor woningeigenaren.

Woonbond en Aedes hebben er wel voor gezorgd dat in de huursector de uitgebreide bepalingsmethode behouden is gebleven, omdat de eenvoudige manier ongeschikt

is de maximale huur mee te bepalen.

                  

Meer informatie over het nieuwe systeem? Download informatieblad

E-mail
Info