HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

De "link" pagina. 

Interessant voor huurders Woningstichting Putten.


ZonnePanelen op uw dak wat zijn de voordelen en Nadelen.

Kijk via deze link hoe u er voor staat.

en of zonnepanelen wel voor u iets is.   

Hoe werkt een zonnepaneel.   

klik hier voor de link.

Energielabel controleren op uw huis.   

zoekuwenergielabel

Huurders, energielabel en energie-index.

klik hier voor de link

Energiezuinige woning en huurpunten.

klik hier voor de link.

Nieuwe Huisvestings wet 2014- 2015.

Nieuwe regels voor het verdelen van woonruimte.

Klik hier  Huisvestings wet 2014.

Prinsjesdag 2020

Overzicht van de investeringen, wetten op woningen /huurbeleid. 

Kijk hier Prinsjesdag 2020.Nieuwe spelregels   woonruimteverdeling.


Sinds 1 januari 2015 is de nieuwe Huisvestingswet van kracht.   

In deze wet staat dat iedereen in Nederland zich overal mag vestigen. 

In de regio N.W-Veluwe hebben de gemeenten en de woningcorporaties samen afspraken 

gemaakt over hoe we de nieuwe regels zo goed mogelijk kunnen toepassen.

  

Onlangs is er een persbericht uitgebracht, waarin heel kort wordt ingegaan 

op de komende veranderingen. 

De komende tijd zullen de samenwerkende corporaties regelmatig de pers 

zoeken en informatie op de website plaatsen, zodat iedereen zich tijdig 

op de veranderingen kan voorbereiden.


Gelijke kansen: iedereen moet zich inschrijven Iedereen die in Nederland mag wonen

en een huurwoning zoekt in een gemeente binnen de regio, moet zich als woningzoekende 

inschrijven bij één van de deelnemende woningcorporaties. 

Dit geldt nu alleen voor starters (mensen die voor het eerst een eigen woning zoeken).

 

Na 1 juli moeten ook doorstromers die willen verhuizen zich inschrijven, zowel mensen die verhuizen

vanuit hun huidige huurwoning, als mensen die verhuizen vanuit een koopwoning. 

 

 Inschrijfformulier Woningstichting Putten .

Veel gestelde vragen over inschrijving bij  WSputten.


De gratis modelbrief waarmee u bemiddelingskosten terug kunt vorderen. 

U kunt de brief aanvullen met uw eigen gegevens, en versturen naar uw verhuurmakelaar.

Deurwaarder inschakelen.

 Reageert de bemiddelaar niet, of niet voldoende op de brief? De Woonbond biedt de mogelijkheid om dan een deurwaarder in te schakelen. Het is dan van belang wel eerst zelf de brief te sturen. Om te kijken of u in aanmerking komt voor deze actie kunt u de deurwaarderscheck doen:

www.woonbond.nl/bemiddelingskosten-terugvragen.


  

  

E-mail
Info