HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Hoe is de huur nu opgebouwd.

De puntentelling

Wat is het puntenstelsel?

Wat houdt het puntenstelsel voor huurwoningen precies in en wat heb ik daar als huurder aan?

Antwoord

Het puntenstelsel (officieel: Woningwaarderingsstelsel) is een systeem waarmee de kwaliteit van een huurwoning, kamer of woonwagen wordt uitgedrukt in een aantal punten. Aan dit puntental is een maximale toegestane huurprijs gekoppeld. Wat voor ieder puntentotaal de maximaal toegestane huurprijs is wordt jaarlijks  (per 1 juli) door het ministerie van BZK  vastgesteld.

Met 'kwaliteit van een huurwoning' wordt onder andere de oppervlakte van de woning bedoeld, de voorzieningen daarin, de energiezuinigheid van de woning en de WOZ-waarde. Hoe hoger de kwaliteit, hoe hoger het aantal punten. Elk puntentotaal correspondeert met een maximaal toegestane huurprijs. Met het puntenstelsel kunnen huurders nagaan of zij een huurprijs betalen die volgens wettelijke normen nog is toegestaan. Als uw huurprijs hoger is dan wettelijk mag kunt u huurverlaging afdwingen.

Drie puntenstelsels

Er zijn drie verschillende ‘puntenstelsels’ voor huurprijzen van woonruimte. Eén voor zelfstandige woonruimte, één voor onzelfstandige woonruimte (kamers) en één voor woonwagens en standplaatsen.

Uitzonderingen

Het puntenstelsel geldt niet altijd. Uitgezonderd zijn:

·        woningen met een geliberaliseerde huurprijs

·        winkelwoningen waarvan het woongedeelte alleen toegankelijk is vanuit de winkel

·        vakantiehuisjes en bedrijfsruimten (waaronder garages).

 

Zelf puntentotaal berekenen

Wilt u weten hoeveel punten uw woning of kamer heeft en wat de maximaal toegestane huur is die daarbij hoort? Op www.huurcommissie.nl vindt u twee rekenprogramma's waarmee u zelf een puntentelling kunt maken: één voor zelfstandige woonruimte en één voor kamers. De rekenprogramma's zijn ontwikkeld door de Huurcommissie, in samenwerking met de Woonbond en VastgoedBelang. Om het puntentotaal te berekenen beantwoordt u vragen over uw woonruimte. De optelsom van alle punten bepaalt de maximale (kale) huurprijs die wettelijk is toegestaan. Een hogere huurprijs mag uw verhuurder niet vragen, een lagere huurprijs wel. Vraagt uw verhuurder toch een hogere huur, dan kunt u met succes huurverlaging afdwingen. Dat doet u door een procedure te starten bij de Huurcommissie.

 

Nieuwe handleiding zelfstandige woonruimte

Vanwege de wijziging in de puntentelling per 1 oktober 2015 heeft de Huurcommissie haar handleiding zelfstandige woonruimte aangepast. 

In de nieuwe... Lees verder


Hoe controleer ik of de WOZ-waarde klopt?

De gemeente stuurde een WOZ-beschikking over mijn sociale huurwoning. 

De waarde lijkt mij veel te hoog. 

Mijn woning van 60 vierkante meter zou een waarde hebben van € 185.000. 

Hoe controleer ik of deze waarde klopt? Lees hier verder.
Hoe maak ik bezwaar tegen de WOZ-waarde?


Ik denk dat de WOZ-waarde van mijn woning te hoog is. 

Als ik bezwaar wil maken hoe en wanneer moet dat dan?

Lees hier verder..Deze woz waarde wordt mede bepalend voor uw huursom.

als deze veel afwijkend is met uw buren zou ik dit melden bij uw verhuurder.

en door middel van een bezwaarschrift (brief) dit kenbaar maken.

Doe dit voor 1 mei 2016 , want de nieuwe huur verhoging komt eraan.


Pro forma

Met de WOZ-beschikking sturen gemeenten vaak een standaardformulier mee waarmee pro forma (nog zonder een reden te laten weten) bezwaar kan worden gemaakt. De gemeente moet ook een taxatieverslag meesturen, zodat u kunt zien waar de WOZ-waarde op is gebaseerd. Wanneer er geen taxatieverslag is meegestuurd, kunt u dit opvragen. Het kan in verband met de bezwaarperiode dan verstandig zijn pro forma bezwaar te maken.  Gebruik dan dit voorbeeld voor een pro forma bezwaar  waarmee u ook gelijk het taxatieverslag kunt opvragen. Kies voor een pro forma bezwaar als u langer dan 6 weken nodig hebt om de redenen voor uw bezwaar op schrift te stellen.  


Modelbrief bezwaar WOZ-waarde

Huurders krijgen in de eerste acht weken van het kalenderjaar een WOZ-beschikking toegestuurd. De maximaal toegestane huurprijs volgens het puntenstelsel is vanaf 1 oktober 2015 deels afhankelijk van de WOZ-waarde van de woning. Het gaat om het puntenstelsel voor zelfstandige sociale huurwoningen. Een te hoge WOZ-waarde heeft dus invloed op de maximaal toegestane huurprijs. Huurders kunnen met behulp van deze voorbeeldbrief bezwaar maken tegen een te hoge WOZ-waarde. Passend toewijzen van woning bij WSputten       

  

Rapportage Huurwoning toewijzing 2020                   

 

             


E-mail
Info