HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Dit is het nieuws 

Uit Den Haag. (mis u een nieuws stuk,) klik hier.


Huurverlaging voor mensen in 'te dure' woning
Beeld © ANP

Mensen in sociale huurwoningen, die in verhouding tot hun inkomen een te hoge huur hebben, krijgen volgend jaar recht op een verlaging van de huur. Woningcorporaties worden verplicht een eenmalige huurverlaging door te voeren. Dit blijkt uit de begrotingsplannen van het kabinet voor volgend jaar.

et gaat om naar schatting 260.000 huurders, die gemiddeld 40 euro per maand minder gaan betalen. Volgens minister Ollongren (Binnenlandse Zaken) zijn deze mensen kwetsbaar voor schulden.

"Met het verlagen van de woonlasten wil ik hen meer financiële ruimte geven, zodat er aan het eind van de maand ook wat geld overblijft voor andere dingen", aldus Ollongren.

In de knel

Veel mensen zijn in de knel gekomen door de coronacrisis. In totaal is er met de huurverlaging 160 miljoen euro gemoeid.

De woningcorporaties hoeven (via de verhuurdersheffing) gezamenlijk 200 miljoen euro minder af te dragen aan het Rijk. Met de rest kunnen de corporaties hun investeringen op peil houden om huizen te bouwen en te verduurzamen.


Tekort

Uit de begrotingsplannen van het kabinet blijkt verder dat er fors wordt ingezet op het bouwen van nieuwe woningen.

Volgens de Rabobank is er op dit moment een tekort van ruim 300.000 woningen. Er wordt al jaren te weinig gebouwd in Nederland. Dat terwijl de Nederlandse bevolking en het aantal alleenstaanden groeit, waardoor er juist veel behoefte is aan meer woningen. 

Ollongren weigert huren te bevriezen, minister op ramkoers met Eerste Kamer

De Eerste Kamer eist in meerderheid dat minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) een eerder aangenomen motie om de huren te bevriezen alsnog uitvoert. Bijna de voltallige oppositie wil haar dwingen alsnog in te grijpen.


Minister Ollongren gaat wooncoöperaties Ffinancieel ondersteunen

Op het congres 'De wooncoöperatie, die komt er wél!' op 28 mei 2018 kondigde BZK-minister Ollongren een aantal regelingen aan die de verdere ontwikkeling van wooncoöperaties moeten stimuleren.

6 juni 2018

lees meer


Minister Plas Sterk

Gerelateerd

·        Huurcommissie op de schop

·        Politieke meerderheid voor afschaffen verhuurderheffing

·        Meerderheid voor afschaffen verhuurderheffing

·        Enorme huurstijgingen door kabinetsbeleid

·        Sociale huurprijs enorm gestegen onder huidig kabinet

          

     

7 pagina's over Woningcorporaties


     

    Plasterk nieuwe minister Wonen

    30 januari 2017

     

    Ronald Plasterk  neemt de portefeuille Wonen over van Stef Blok. Blok is vanaf afgelopen vrijdag minister van Veiligheid en Justitie. Hij nam deze positie over van Ard van der Steur die vorige week zijn ontslag indiende.

    Ronald Plasterk (PvdA), vervangend minister voor Wonen en Rijksdienst. 

    Rijksoverheid.nl


    Plasterk neemt het woondossier voor een korte periode over. Vanaf de dag van de verkiezingen (15 maart) is het huidige kabinet ‘demissionair’. Dat wil zeggen dat er dan geen omstreden beslissingen meer worden genomen. Omdat het krokusreces start op 24 februari , en daarna de verkiezingen volgen, zullen er vanaf de start van het reces dus geen omstreden beslissingen meer worden genomen. Voor het zover is, staat er in ieder geval nog een ingrijpende wijziging van de Huurcommissie op het programma.

    Huurcommissie

     

    De Tweede Kamer debatteert binnenkort over de plannen voor het moderniseren van de Huurcommissie. De Huurcommissie gaat meer taken krijgen, en als bezuinigingsmaatregel wordt de financiering van de Huurcommissie grotendeels neergelegd bij verhuurders.

    Onafhankelijkheid Huurcommissie op het spel

     

    De Woonbond maakt zich zorgen om de onafhankelijke status van de Huurcommissie als verhuurders gaan betalen voor de geschillencommissie. Huurders moeten ervan uit kunnen gaan dat de Huurcommissie onafhankelijk toetst en uitspraken doet in geschillen tussen huurders en verhuurders, schrijft de Woonbond in een vandaag verstuurde brief aan de Kamer.

    Huurders vrije sector

     

    Daarnaast pleit de Woonbond ervoor om de Huurcommissie ook open te stellen voor huurders in de vrije sector. Dat is nu niet het geval. Een herziening van de Huurcommissie is dé kans om daar verandering in te brengen. Huurders in de vrije sector hebben ook baat bij het op een laagdrempelige en onafhankelijke manier kunnen laten toetsen van geschillen over de huurprijs of onderhoud van de huurwoning.    Huren 2017: maximale stijging huursom voor woningcorporaties 1,3 procent

    Nieuwsbericht | 28-12-2016 | 11:17

    Het totaal aan huurstijgingen bij woningcorporaties – de huursom - mag volgend  jaar niet hoger zijn dan gemiddeld 1,3 procent. Dat is inclusief het optrekken van de huur na een verhuizing. Binnen deze huursomstijging geldt op een individueel niveau een huurverhoging van maximaal 2,8 procent. Voor hogere inkomens binnen de sociale huur geldt een huurverhoging van maximaal 4,3 procent. Het kabinet wil zo de doorstroming van deze inkomensgroep uit de sociale huur blijven stimuleren.

    De cijfers zijn vandaag door minister Blok in de Staatscourant gepubliceerd. De percentages zijn gebaseerd op de vastgestelde inflatie van 0,3 procent en de Wet doorstroming woningmarkt.

    Anders dan voorafgaande jaren geldt er voor de hogere inkomens vanaf volgend jaar nog maar 1 inkomensgrens waarboven hogere huurstijgingen zijn toegestaan.

    Bepaalde groepen chronisch zieken en gehandicapten blijven uitgezonderd van de hogere huurverhoging. Vanaf volgend jaar geldt dat ook voor huishoudens van 4 personen of meer en huishoudens waarbij iemand de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Voor al deze huishoudens geldt een maximale huurverhoging van inflatie plus 2,5 procent.

    De regels voor de maximale huurverhogingen gelden ook voor particuliere verhuurders van gereguleerde huurwoningen. De beperkte huursomstijging geldt alleen voor woningcorporaties. In de sociale huur zorgt dit gemiddeld genomen voor relatief beperkte huurverhogingen.

    Maximale huurverhogingen:

    • 2,8 procent voor huishoudens met een inkomen tot en met 40.349 euro
    • 4 ,3 procent voor huishoudens met een inkomen boven de 40.349 euro

    Huurwoningen in Sprundel

     

    Portretfoto's

    Het auteursrecht op de foto's in deze rubriek berust bij de Rijksoverheid en wordt uitdrukkelijk voorbehouden. Het is evenwel toegestaan de foto’s te downloaden voor redactioneel gebruik door nieuwsmedia, het tonen in openbare ruimten, privégebruik en educatieve doeleinden.     E-mail
    Info