HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Wat kunt u zelf doen.

Alle onderwerpen

Beleid Energiebesparing

Huurders verdienen betaalbare, energiezuinige woningen met een gezond binnenmilieu en een goede bouwkwaliteit. Hoe komt de Woonbond op voor uw recht op een energiezuinig huis en wat hebben we bereikt?

Huurders blijven achter bij kopers

Huurders hebben na aftrek van woonlasten vaak een stuk minder geld te besteden dan kopers met een vergelijkbaar inkomenLees meer

Zie Nibud ovezicht.

Nieuwe berekening huurtool.Meer bevoegdheden gemeenten in aanpak overlast

(…) Sinds kort hebben gemeenten meer mogelijkheden om woonoverlast aan te pakken. Per 1 juli 2017 is de Wet aanpak woonoverlast in werking getreden. Vooral bij woningeigenaren hadden gemeenten voorheen weinig bevoegdheden om overlast aan te pakken. Met de nieuwe overlast wet is dat veranderd. Boete op overlast Door de nieuwe wet hebben burgemeesters de mogelijkheid gekregen om specifieke (…)

Wat te doen bij overlast?

Ervaart u zelf overlast door een van uw buren? Kijk op de website van het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CVV). Met een webtool van het CVV kunt u zien wat u kunt ondernemen tegen overlast in uw buurt.

De nieuwe bespaarwijzer is uit.

Lees meer.

Plaats een klokthermostaat
                    

                   Haal stekkers uit het stopcontact

      

   Gebruik led-lampen                           

                       Vervang je douchekop


Zie voor

 enige voorbeelden hier naast.

En als u het een beetje teveel wordt, nodig dan eens de Enregiecoach uit op de koffie.


Makkelijke tips om CO2 te besparen

Energie besparen is ook een kwestie van doen en laten, zonder dat er investeringen bij komen kijken. Hoe stook je, hoe douche je, hoe doe je de was? Het is vaak een kleine moeite om de dingen anders te doen. En alles samen is het een groot effect op je energierekening èn je CO2-uitstoot!
Klik op de afbeelding om de klimaatklappers te bekijken.


Tips op besparen CO2


E-mail
Info