HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Uitleg over juiste Ventilatie.

Zorg voor voldoende ventilatie !

Bij gebrek aan ventilatie krijgt u vocht in huis, met alle gevolgen van dien. Lees hoe u door goede ventilatie vocht in uw woning kunt voorkomen.

Welk ventilatiesysteem heb ik?


Natuurlijk

Ventilatie vindt plaats via ramen, roosters voor toevoer en pijpjes in het dak voor de afvoer.


Mechanisch

De afvoer van vervuilde lucht verloopt mechanisch, via een ventilatie-unit, die vaak bij de cv-ketel staat. De bewoner moet zelf zorgen voor aanvoer van frisse lucht,  via roosters en ramen.
Een mechanisch systeem kan vraaggestuurd zijn. Dan wordt er extra lucht afgevoerd bij een bepaald CO2-gehalte of een bepaalde luchtvochtigheid.


Balans

Bij dit systeem verloopt zowel aanvoer als afvoer van lucht mechanisch via een ventilatie-unit, door gescheiden leidingen. Meestal worden de leidingen met inkomende lucht indirect opgewarmd door de afvoerleidingen met uitgaande lucht (warmteterugwinning). 


Wat kan ik zelf doen?

Bij natuurlijke ventilatie:

 • Dagelijks elke ruimte goed luchten;
 • Regelmatig controleren of de roosters in de kozijnen nog goed open staan.

Mechanische ventilatie

 • Dagelijks elke ruimte goed luchten;
 • Ventielen jaarlijks reinigen en in dezelfde stand terug plaatsen;
 • Eens per twee jaar een erkende, gespecialiseerde installateur laten komen, voor onderhoud aan de ventilatie-unit. 
 • Zet het systeem in stand drie voor extra ventilatie bij: was in huis drogen, douchen, koken en veel mensen in huis. Dit hoeft niet als het systeem vraaggestuurd is, want dan gaat het automatisch.

Balansventilatie

 • De ramen hoeven niet open voor verse lucht. Houd de ramen dicht als de kachel aan staat of als het buiten warmer is dan binnen.
 • De ventielen jaarlijks reinigen en in dezelfde stand terug te plaatsen.
 • Vervang de filters elk half jaar, en bij ernstige vervuiling (bijvoorbeeld door roken of snelweg) vaker.
 • Laat de installateur elke twee jaar onderhoud verrichten.
 • Zet het systeem in stand drie voor extra ventilatie bij: was in huis drogen, douchen, koken en veel mensen in huis.

Indicatoren voor het binnenklimaat zijn CO2 en luchtvochtigheid. 

Metingen door Woningstichting Putten en/of de energiecoache.


Ventilatie en het Bouwbesluit.

In de bouwregelgeving (het Bouwbesluit) worden minimale eisen gesteld aan de hoeveelheid ventilatie die nodig is in woningen. Per m² woonruimte moet er een bepaalde hoeveelheid verse lucht de woning in kunnen en dezelfde hoeveelheid moet er ook weer uit. De afvoer moet in ieder geval plaatsvinden via het toilet, de badkamer en de keuken. Ook de minimale hoeveelheid af te voeren lucht in deze ruimtes is geregeld in het Bouwbesluit. 

Download de brochure 'Goed ventileren in huis'

Brochure_ventilatie.

Dit is een boekje waar in de meest voor komende ventilatie systeem behandeld worden.Mogelijke oplossingen voor problemen:

Wat is het probleem, en laat eventueel een meting of opname doen.

De energiecoach kan u bijstaan in uw vraagstuk.

wacht niet te lang, maar meld het ook uw verhuurder.(schriftelijk)

zodat die samen met u naar een oplossing zoeken.


Wat wil je investeren?

dit hoeft niet altijd geld te zijn!

kijk ook eens wat u zelf kunt doen of met iemand anders zijn kennis en kunde te gebruiken.


Wat is toepasbaar in uw situatie?

In samen spraak met de Woningstichting Putten en de huurder is er vaak een simpel oplossing mogelijk.


Wat kun je zelf doen?

Kijk eens naar uw situatie, hoe is de ventilatie bij uw geregeld.

en wat kan er verbeterd worden.

Hoe zit het dan met energie verlies?


Tips mechanisch ventilatiesysteem

 Zorg dat er altijd lucht van buiten naar binnen kan via roosters of open ramen. 

Dat is in alle huizen belangrijk maar nog meer bij mechanische luchtafvoer. 

Als het huis potdicht zit, wordt lucht aangezogen uit de kruipruimte; daarin zit vaak vocht, schimmel en radongas.

Zorg ook voor goede luchtstroming in huis via minstens 1,5 cm ruimte onder de binnendeuren, of een alternatief zoals ventilatieroosters in binnenmuren of -deuren.

Schakel de mechanische ventilatie nooit uit. 

Trek alleen bij onderhoud of in geval van een ramp (als de overheid adviseert ramen en deuren te sluiten) de stekker van de centrale ventilatie unit uit het stopcontact.

Is er geen stekker? 

Zet dan in de meterkast de schakelaar om van de groep die de mechanische ventilatie bedient; plak vooraf een sticker bij de juiste schakelaar.

Lucht de vertrekken regelmatig (zie Ventilatie), maar zet (in de winter) de ramen niet langer dan een half uur open; dat voorkomt onnodig warmteverlies.

            


E-mail
Info