HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Dit is nieuwe mogelijkheden op energieopwekking.

EnergieOpwek:

Nieuw type generator kan energie opwekken met koude nachtlucht

 

Fusiereactor moet schone energie opwekken

Energie opwekken

Er zijn een groot aantal energiebronnen die worden gebruikt worden voor het produceren van stroom. Denk aan de traditionele bronnen: aardgas, steenkool, olie en uranium. En de duurzame vormen: zon, wind, water, geothermische energie (aardwarmte), biomassa en biogas. Op deze pagina wordt ingegaan op alle duurzame manieren om energie op te wekken. Daarbij wordt onderscheid gemaakt tussen energiebronnen die huishoudens en ondernemers zelf kunnen benutten en energiebronnen die doorgaans alleen door grote energieproducenten worden gebruikt.

Duurzame energie

Duurzame energie veroorzaakt geen luchtvervuiling of uitstoot van broeikasgassen. Verder is duurzame energie oneindig. Er kan wel onderscheid gemaakt worden tussen duurzame energie die geschikt is voor huishoudens en kleine ondernemers en duurzame energie die eigenlijk alleen benut wordt door grotere energieproducenten.

Duurzame energiebronnen, geschikt voor huishoudens, kleine ondernemers en energieproducenten

Veel huishoudens en bedrijven kunnen zelf energie duurzame energie opwekken om zo te besparen op de energierekening en bij te dragen aan een beter milieu. De onderstaande energiebronnen (kunnen) worden gebruikt op grote en kleine schaal, zowel voor huishoudens, kleine ondernemers als energieproducenten:

→ Zonne-energie: stroom opwekken met zonnestraling (middels zonnepanelen en zonneboilers)

→ Windenergie: stroom opwekken met windkracht (middels grote en kleinschalige windturbines)

→ Geothermische energie (warmtepomp): warmte uit de natuurlijke omgeving (aardbodem, lucht of grondwater) gebruiken in uw woning

Duurzame energiebronnen, geschikt voor energieproducenten

Naast zon- en windenergie en energie via aardwarmte zijn er nog andere duurzame energiebronnen. Deze zijn echter doorgaans niet geschikt voor huishoudens om zelf stroom mee op te wekken:

→ Waterkracht

→ Biomassa en biogas

→ Kernfusie-energie (nog geen praktische toepassing mogelijk)

Kernenergie

Kernenergie wordt niet gezien als duurzame energiebron, omdat de grondstoffen die nodig zijn geen eeuwige voorraad hebben. Bovendien wordt er bij kernsplijting afval geproduceerd die zeer schadelijk is voor mens en milieu. Ongeveer 2,5 procent van de globale energievoorziening is afkomstig uit kernenergie.

Subsidies

Met behulp van subsidies andere regelingen krijgen consumenten en bedrijven overheid ondersteuning bij het opwekken van duurzame energie. Bovendien kan energie die wordt opgewekt, maar niet wordt gebruikt, worden teruggeleverd aan de energieleverancier. Daarmee kan de investering worden terugverdiend. Met een slimme meter wordt dan automatisch bijgehouden hoeveel energie er is verbruikt en er is teruggeleverd aan het energienet.

→ Meer informatie over subsidies en regelingen


Beleid op duurzaamenergie


UTRECHT HAALT MEER ENERGIE UIT DE BODEM


DINSDAG, NOVEMBER 01, 2016  


 Gedeputeerde Mariëtte Pennarts en wethouder Lot van Hooijdonk ondertekenden op vrijdag 28 oktober de Utrechtse Bodemenergie Agenda. Bodemenergie is duurzaam en vermindert de CO2-uitstoot. Met de samenwerkingsovereenkomst maken gemeente en provincie afspraken over nauwere samenwerking met als doel een betere, efficiëntere benutting van de Utrechtse...

 Lees meer

AGRESSIEVE ENERGIEVERKOPERS WERKEN NIET IN OPDRACHT VAN COGAS


VRIJDAG, OKTOBER 28, 2016  


 Cogas waarschuwt voor agressief gedrag van energieverkopers, die aangeven in opdracht van Cogas te werken. Zij bellen huis-aan-huis bij inwoners aan en proberen met een agressieve verkooptechniek een energieleveringscontract af te dwingen. Cogas wil benadrukken dat deze mensen niet voor Cogas werken! Cogas is netbeheerder en geen energieleverancier....


 Lees meer

  

Overal zon: trends, ontwikkelingen en innovaties in duurzame warmte

05-07-2016
  

Energie uit de ruimte, robots die zonnecollectorenparken beheren, smart grids. De ontwikkelingen in een duurzame warmtevoorziening staan bepaald niet stil. Drie trends om in de gaten te houden. Space-based solar power. Het is een van de toekomstscenario’s die futurist Richard van Hooijdonk beschreef in zijn recente trendpublicatie.  

Een ander vergezicht: robots die de bouw en […]


Participatie als voorwaarde bij subsidieaanvraag zonneprojecten?

05-07-2016


Kijken we te eenzijdig naar financieel rendement bij initiatieven voor duurzame opwekking van energie? Helaas wel. Het is hoog tijd meer gewicht toe te kennen aan lokale participatie. Dat vindt Bas Wijnen van Vrijopnaam.nl Niets menselijks is ons vreemd. Veel zaken komen pas in beweging als er een financieel rendement aan de horizon gloort. De […]


Onderzoek laat besparing met zacht water zien 

05-07-2016

Het Amerikaanse Water Quality Association (hierna: WQA) publiceerde in de afgelopen jaren een aantal onderzoeken over het effect van zacht (ontkalkt) versus hard water op energieverbruik, wasmiddelenverbruik en levensduur van warmwaterapparatuur. De resultaten daarvan hebben we op een rij gezet. Tevens rekenen we door wat de besparingen voor een gemiddeld 4-persoons huishouden zijn bij een […]


Nederland krijgt nieuwe energie   

voor welvaart en welzijn in de 21e eeuw   


Een partijoverstijgend voorstel   voor een Deltaplan Nieuwe Energie   

CDA Duurzaamheidsberaad       

ChristenUnie TPC Duurzaamheid 

D66 Platform Duurzame Ontwikkeling    

GroenLinks Milieunetwerk 

PvdA Landelijke Werkgroep Milieu & Energie 

VVD Commissie Milieu & Duurzaamheid 

SGP WI Werkgroep EnergieWarmtepomp combi en hybridewarmtepomp

Lees welke mogelijkheden er zijn.


Warmtepompen zijn geschikt om over een lange periode heel constant te verwarmen. 

Het systeem zorgt dag en nacht voor een gelijkmatige warmte in de hele woning.  

Stappenplan warmtepomp aanleggen.

                 

                                   Filmpje over een warmtepomp                         bron: MileuCentraalNieuwe cv-ketel of combiketel kopen

 CV-ketel vervangen? Lees de energiezuinige tips.


Energiezuinig verwarmen en warm water

Bijna de helft van de energierekening bestaat uit kosten voor verwarming, en een tiende voor warm water. 

Op een energiezuinige manier je huis en water verwarmen loont, voor jezelf en het milieu. 
                    Filmpje over ervaring warmtepomp               bron: MileuCentraal

E-mail
Info