HuurdersOrganisatiePutten
Voor de huurders van Woningstichting Putten.

Welkom op onze website

Welkom bij de Huurdersorganisatie Putten

 

Sinds 1994 behartigt de Huurdersorganisatie Putten de belangen 

van de bewoners van de momenteel ca. 2000 woningen in Putten

verspreid over 5 wijken van de Woningstichting Putten.

De Huurdersorganisatie telt momenteel 7 leden zo zijn er.

3 leden die de commissie West en 4 leden die de commissie Oost vertegenwoordigen.  

Voor de wijken Husselerveld, Bijsteren en Rimpeler zoeken we nog naar

nieuwe leden die belangstelling hebben voor hun eigen woonomgeving 

en het wonen in de gemeente Putten in het bijzonder.

De Huurdersorganisatie stelt zich ten doel dat huurders die tegen problemen aanlopen 

wat betreft hun woning c.q. woonomgeving een luisterend oor vinden en zo goed 

mogelijk van advies worden voorzien. 

Zo nodig worden de problemen voorgelegd aan de Woningstichting.

In de loop van de jaren heeft de Huurdersorganisatie al diverse grote en kleine problemen opgelost.

Denk aan de achterpad verlichting in de diverse wijken

en het realiseren van een speeltuin in een kinderrijke buurt,

ook hebben de leden een inventarisatie gemaakt van de soms

slecht onderhouden en verwaarloosde tuinen.

De resultaten hiervan zijn doorgespeeld aan de Woningstichting

die daarop actie heeft ondernomen om tot verbetering te komen.

De Huurdersorganisatie zorgt dat zij goed op de hoogte is en blijft

van de laatste ontwikkelingen in de huurwereld.

Daarvoor worden ook regelmatig cursussen gevolgd bij de 


en Tweemaandelijks vindt er overleg plaats met het management

van de Woningstichting waarbij we op de hoogte worden gehouden

van de nieuwste ontwikkelingen bij de Woningstichting.

Verder praten we ook mee over het huurbeleid, onderhoud

en renovatie van de woningen.

Een andere gesprekspartner voor de Huurdersorganisatie is

de gemeente Putten.

De Huurdersorganisatie heeft een Energiecoach die op

aanvraag van een huurder een afspraak maakt en daarna bij u

aankomt om het energieverbruik te inventariseren en de huurder

advies uitbrengt om het energieverbruik omlaag te brengen.                                                                            

Dit advies is overigens gratis maar alleen voor                  

bewoners van de Woningstichting Putten.      

                     

Voor wie zich als huurder wil opgeven voor de Huurdersorganisatie kan dit doen via de website : www.hoputten.nl  of mail: huurdersputten@outlook.com

De  Energiecoach via www.hoputten.nl of telefonisch 0341-370482.

 

 

 

 
Deze website is nog steeds aan wijziging onderhevig, foto’s en documenten worden nog geplaatst. 

 

                                    

   

  

 

 Huurdersorganisatie Putten | Mailto:info@hoputten.nlE-mail
Info